Propozice soutěže

 1. Propozice soutěže
  1. Řízení soutěží – řídící orgán je OVV ČSLH Blansko a jeho STK.
  2. Pořadatel – pořadatelem jednotlivých utkání jsou oddíly LH uvedené na prvních místech v rozpise utkání. Pořadatel zajišťuje nejméně 1 osobu označenou jako pořadatel.
  3. Hospodářské náležitosti – oddíly si své provozní náklady hradí z vlastních prostředků. Nedostavení se k utkání se bude řešit dle sportovního a disciplinárního řádu, podle nějž se určí viník a budou uloženy sankce. Za nepozvání k utkání bude pořadatelské družstvo potrestáno dle SDŘ.
  4. Povinnost pořadatelezajistí lékárničku a klíče od ošetřovny. V případě nedostavení se delegovaných rozhodčích zajistí každé mužstvo ze svých řad rozhodčího laika a utkání se musí v každém případě odehrát. Vedoucí mužstva je povinen mít u sebe píšťalku.
  5. Systém soutěže:
   – 7 účastníků
   – dvoukolově každý s každým (celkem 12 zápasů)
   – náklady na led a rozhodčí v obou kolech platí domácí oddíl

   Play-off:
   – první čtyři týmy tabulky sehrají semifinále play-off (1. vs. 4., a 2. vs. 3.) na dva hrané zápasy.

   Klíč k postupu ze semifinále:
   – dvě utkání – doma – venku, první utkání jako domácí výše postavený tým, hraje se pouze na body bez ohledu na jakékoliv skóre (např. první zápas tým „A“ vyhraje 5:1, a druhý zápas vyhraje tým „B“ 10:0, jedná se o remízu 1:1 na zápasy, a následuje prodloužení). Pokud první utkání skončí remízou, utkání bude bez prodloužení a bez samostatných nájezdů. V případě, že odvetný zápas skončí opětovně remízou, budou následovat 5 minutové prodloužené 3 na 3 a případně budou následovat 3 série samostatných nájezdů, pokud se nerozhodne, dále po 1 hráči (již může stejný hráč). V případě, že každé mužstvo zvítězí jednou, tak se postupuje stejně jako po remíze ve druhém zápase.

   Finále:
   Finále sehrají postupující týmy ze semifinále, na jeden hraný zápas tzv. „o všechno,“ pokud nastane nerozhodný výsledek, prodlužuje se 5 minut hrou 3 na 3, pokud se v prodloužení nerozhodne, následují samostatné nájezdy po třech. Vítěz finále se stává celkovým vítězem Okresního přeboru Blansko.

   Zápas o 3. místo:
   Utkání o třetí místo sehrají na jeden hraný zápas o všechno týmy, které prohrály v semifinále. V případě remízy prodloužení 3 na 3 + nájezdy.

   Zápasy o konečné pořadí:
   Týmy hrající o konečné pořadí (5. – 8. místo) se odehraje stejným systémem jako play off prvních 4 týmů.

   V základní části v případě nerozhodného výsledku po základní hrací době rozhodnou o výsledku samostatné nájezdy (bez prodloužení). Na každé straně 3 nájezdy, případně do rozhodnutí po jednom.

   Systém bodování:
   vítězství v základní hrací době 3 body, vítězství v samostatných nájezdech 2 body, remíza v normální hrací době 1 bod, prohra v základní hrací době 0 bodů

  6. Vítěz okresního přeboru má právo účasti ve vyšší soutěži. Pokud nemá vítěz skupiny zájem postoupit, přechází právo postupu na další zájemce dle pořadí.
  7. Rozhodčí – deleguje KR OVV ČSLH Blansko.
  8. Náhrady rozhodčím – paušál: hlavní rozhodčí 500,- Kč, čárový rozhodčí 330,- Kč, časoměřič 260,- Kč, zapisovatel 260,- Kč + cestovné 5,- Kč/km, hradí pořádající oddíl.
  9. Námitky, protesty – podávají se v souladu se Soutěžním a disciplinárním řádem.
  10. Hrací doba – 3×20 minut čistého času, není-li možné, potom 3×25 minut hrubého času. Časový blok na zápas činí 2 hodiny 15 minut. V tomto časovém bloku je minimálně jedna úprava ledové plochy.
  11. Předehraná utkání – utkání lze předehrát po dohodě obou soupeřů a ZS. V tomto případě je třeba oznámit řídícímu orgánu soutěže (STK).
  12. Dohrání utkání – dohrát utkání lze v kterémkoliv náhradním termínu, na němž se oddíly dohodnou spolu se ZS. Termín je domácí mužstvo povinno oznámit řídícímu orgánu (STK).
  13. Zápis o utkání – musí být vyplněn “Zápis o utkání“ (soupisky družstev, góly, tresty, třetiny, výsledek utkání, začátek utkání, konec utkání, místo a datum utkání, název soutěže, počet diváků, číslo utkání, střídání brankářů, oddechový čas, musí být vyplněn pořadatel a zdravotník, časoměřič, zapisovatel a trestoměřič, jména rozhodčích a kolonka zranění)
  14. Zástupci oddílů jsou povinni se zúčastnit oficiálních společenských jednání OVV ČSLH Blansko. Neomluvená neúčast je důvodem k finanční sankci.
  15. Na ZS lze objednat obsazení časomíry pro utkání za úhradu dle platných nařízení (220,- Kč) V případě obsazení časomíry vlastními silami je třeba zajistit časoměřiče a dohlížitele na trestné lavici, tj. minimálně 2 osoby, a to z důvodu zajištění plynulosti utkání a eliminace problémů při měření času.
  16. Vyplněný zápis o utkání musí předat domácí mužstvo rozhodčímu nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem utkání. Nedodržení této povinnosti zaznamená rozhodčí do zápisu o utkání – s označením viníka zpoždění.